عشق کتاب
دفتر ۴۰ برگ تک خط وزیری سیمی جلد نرم الیپون ۲۱۳۱۳۰۷
ناشر:‌ الیپون Elipon
سال تحصیلی:‌ دفتر یک خط
نوع کتاب: سیمی
نام درس:
شابک:‌ ۹۷۸۹۶۵۱۱۵۷۴۷۹
وزن (گرم):‌ ۱۵۰
۱۰٪
تخفیف
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۱,۷۰۰ تومان