مدت زمان تحویل

پس از ثبت نام و ثبت سفارش و پرداخت آن، سفارش شما وارد مرحله ی بسته بندی و ارسال قرار می گیرد. چنانچه کتاب های مورد نظر شما موجود بوده باشد، سفارش شما بسته بندی و تحویل اداره پست خواهد شد. در این مرحله کد پیگیری مرسوله سفارشی شما برای شماره همراه تحویل گیرنده ای که در سایت عشق کتاب ثبت نموده اید پیامک می شود.
چنانچه آدرس شما در شهر تهران باشد، سفارش شما حداکثر ٢٤ ساعته و چنانچه در سایر شهرستانها ساکن باشید مرسوله ی شما حداکثر ٤٨ ساعته به شما تحویل داده خواهد شد.
بدیهی است هزینه پست سفارشی مطابق با تعرفه اداره پست خواهد بود و عشق کتاب دخل و تصرفی در این امر نخواهد داشت.
همچنین ارسال پیک موتوری برای همشهریان تهرانی نیز فعال است
شما با وارد شدن در سایت اداره پست newtracking.post.ir و وارد کردن کد پیگیری می توانید هر لحظه از وضعیت مرسوله پستی خود اطلاع پیدا کنید.
درصورت عدم دریافت پیامک کد پیگیری با شماره تلفن های پشتیبانی وب سایت عشق کتاب تماس حاصل فرمایید.