در حال بارگذاری...
ضمانت اصالت

ضمانت اصالت

کلیه کتابهای موجود در عشق کتاب چاپ جدید، نو و با ضمانت اصالت ارائه می شود.
بدیهی است در صورت مغایرت بسته ی ارسالی برای شما با شرایط فوق لطفا حتما از دریافت بسته خودداری نموده و نسبت به پیگیری این مساله از طریق بیمه
اداره پست اقدام فرمایید.
در صورتی که کتابهای ارسالی شما از شامل نقص چاپ بوده و یا کتاب ارسالی با سفارش شما مغایرت دارد شما می توانید با پشتیبانی عشق کتاب تماس گرفته و
کارشناسان ما پس از بررسی ، در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل شما اقدام خواهند کرد.