عشق کتاب
منتشران

منتشران از سال 1377 با 12 عنوان کتاب شروع به فعالیت نمود و در ظرف 10 سال به بیش از 100 عنوان کتاب رسید. این موسسه در سال 1398با انتشارات خیلی سبز ادغام شد و با ویرایش کلی روی کتابهای قدیم مجددا با رویکرد جدید سعی در تولید محصولات متنوع نموده است.
کتابهای راهنمای دروس نشر منتشران تحت عنوان « درس یار » تولید شده که شامل حل کلیه تمرین های کتاب درسی به همراه نکات برگزیده می باشد. این مجموعه کتاب در مقطع ابتدایی ، متوسطه اول و متوسطه دوم تولید شده است.

نمایش کامل متن نمایش متن کمتر

فیلتر نتایج

مرتب سازی بر اساس:
  • مقطع تحصیلی
  • نام ناشـر
  • نام درس
  • نوع کتاب
منتشران تست دین و زندگی جامع انسانی موجود
۱۵۶,۰۰۰ تومان ۱۲۱,۶۸۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران تست زیست شناسی جامع موجود
۱۸۶,۰۰۰ تومان ۱۴۵,۰۸۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران تست هندسه جامع موجود
۱۵۱,۰۰۰ تومان ۱۱۷,۷۸۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران تست فارسی جامع کنکور موجود
۱۶۹,۰۰۰ تومان ۱۳۱,۸۲۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران تست عربی جامع انسانی موجود
۱۱۸,۰۰۰ تومان ۹۲,۰۴۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران پاسخ تست فیزیک جامع تجربی موجود
۱۷۹,۰۰۰ تومان ۱۳۹,۶۲۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران تست گسسته و آمار جامع موجود
۱۱۹,۰۰۰ تومان ۹۲,۸۲۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران تست فیزیک جامع تجربی موجود
۱۲۵,۰۰۰ تومان ۹۷,۵۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران ریاضیات تجربی جامع موجود
۱۸۴,۰۰۰ تومان ۱۴۳,۵۲۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران کار و تمرین ریاضی 6 ششم ابتدایی موجود
۴۸,۰۰۰ تومان ۳۷,۴۴۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران تست دین و زندگی جامع کنکور موجود
۱۳۴,۰۰۰ تومان ۱۰۴,۵۲۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران کار و تمرین ریاضی 1 اول ابتدایی موجود
۵۸,۰۰۰ تومان ۴۵,۲۴۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران کار و تمرین ریاضی 5 پنجم ابتدایی موجود
۵۳,۰۰۰ تومان ۴۱,۳۴۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران کار و تمرین ریاضی 3 سوم ابتدایی موجود
۵۴,۰۰۰ تومان ۴۲,۱۲۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران تست جغرافیا جامع کنکور موجود
۹۶,۰۰۰ تومان ۷۴,۸۸۰ تومان
۲۲٪
تخفیف