عشق کتاب
منتشران

منتشران از سال 1377 با 12 عنوان کتاب شروع به فعالیت نمود و در ظرف 10 سال به بیش از 100 عنوان کتاب رسید. این موسسه در سال 1398با انتشارات خیلی سبز ادغام شد و با ویرایش کلی روی کتابهای قدیم مجددا با رویکرد جدید سعی در تولید محصولات متنوع نموده است.
کتابهای راهنمای دروس نشر منتشران تحت عنوان « درس یار » تولید شده که شامل حل کلیه تمرین های کتاب درسی به همراه نکات برگزیده می باشد. این مجموعه کتاب در مقطع ابتدایی ، متوسطه اول و متوسطه دوم تولید شده است.

نمایش کامل متن نمایش متن کمتر

فیلتر نتایج

مرتب سازی بر اساس:
  • مقطع تحصیلی
  • نام ناشـر
  • نام درس
  • نوع کتاب
منتشران تست جامعه شناسی جامع کنکور موجود
۱۶۵,۰۰۰ تومان ۱۲۸,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران دفتر عربی 9 نهم موجود
۵۵,۰۰۰ تومان ۴۲,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران دفتر عربی 7 هفتم موجود
۵۵,۰۰۰ تومان ۴۲,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران کار و تمرین ریاضی 6 ششم ابتدایی موجود
۷۰,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران کار و تمرین ریاضی 1 اول ابتدایی موجود
۸۹,۰۰۰ تومان ۶۹,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران کار و تمرین عربی 7 هفتم موجود
۵۰,۰۰۰ تومان ۳۹,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران کار و تمرین جامع 1 اول ابتدایی موجود
۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱۱۳,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران دروس 10 دهم تجربی (درسیار) موجود
۱۷۶,۰۰۰ تومان ۱۳۷,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران دفتر ریاضی 9 نهم موجود
۷۰,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران دفتر ریاضی 6 ششم ابتدایی موجود
۷۰,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران دفتر ریاضی 5 پنجم ابتدایی موجود
۷۰,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران دفتر ریاضی 4 چهارم ابتدایی موجود
۷۰,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران دفتر ریاضی 3 سوم ابتدایی موجود
۷۰,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران دروس 10 دهم ریاضی (درسیار) موجود
۱۷۶,۰۰۰ تومان ۱۳۷,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران دفتر ریاضی 8 هشتم موجود
۷۰,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف