عشق کتاب
منتشران

منتشران از سال 1377 با 12 عنوان کتاب شروع به فعالیت نمود و در ظرف 10 سال به بیش از 100 عنوان کتاب رسید. این موسسه در سال 1398با انتشارات خیلی سبز ادغام شد و با ویرایش کلی روی کتابهای قدیم مجددا با رویکرد جدید سعی در تولید محصولات متنوع نموده است.
کتابهای راهنمای دروس نشر منتشران تحت عنوان « درس یار » تولید شده که شامل حل کلیه تمرین های کتاب درسی به همراه نکات برگزیده می باشد. این مجموعه کتاب در مقطع ابتدایی ، متوسطه اول و متوسطه دوم تولید شده است.

نمایش کامل متن نمایش متن کمتر

فیلتر نتایج

مرتب سازی بر اساس:
  • مقطع تحصیلی
  • نام ناشـر
  • نام درس
  • نوع کتاب
منتشران کار و تمرین جامع پیش دبستانی موجود
۹۹,۰۰۰ تومان ۷۷,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران دروس 12 دوازدهم تجربی (درسیار) موجود
۱۶۲,۰۰۰ تومان ۱۲۶,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران دروس 12 دوازدهم ریاضی (درسیار) موجود
۱۷۶,۰۰۰ تومان ۱۳۷,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران دروس 12 دوازدهم انسانی (درسیار) موجود
۱۶۲,۰۰۰ تومان ۱۲۶,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران دروس 11 یازدهم تجربی (درسیار) موجود
۱۷۶,۰۰۰ تومان ۱۳۷,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران دروس 11 یازدهم ریاضی (درسیار) موجود
۱۷۶,۰۰۰ تومان ۱۳۷,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران دروس 11 یازدهم انسانی (درسیار) موجود
۱۶۲,۰۰۰ تومان ۱۲۶,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران دروس 9 نهم (درسیار) موجود
۱۵۶,۰۰۰ تومان ۱۲۱,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران دروس 8 هشتم (درسیار) موجود
۱۵۶,۰۰۰ تومان ۱۲۱,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران دروس 7 هفتم (درسیار) موجود
۱۵۶,۰۰۰ تومان ۱۲۱,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران دروس 5 پنجم ابتدایی (درسیار) موجود
۱۱۸,۰۰۰ تومان ۹۲,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران دروس 4 چهارم ابتدایی (درسیار) موجود
۱۱۸,۰۰۰ تومان ۹۲,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران دروس 3 سوم ابتدایی (درسیار) موجود
۱۰۴,۰۰۰ تومان ۸۱,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران دروس 2 دوم ابتدایی (درسیار) موجود
۱۰۴,۰۰۰ تومان ۸۱,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران تست شیمی جامع موجود
۳۷۰,۰۰۰ تومان ۲۸۸,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف