عشق کتاب
منتشران

منتشران

منتشران از سال 1377 با 12 عنوان کتاب شروع به فعالیت نمود و در ظرف 10 سال به بیش از 100 عنوان کتاب رسید. این موسسه در سال 1398با انتشارات خیلی سبز ادغام شد و با ویرایش کلی روی کتابهای قدیم مجددا با رویکرد جدید سعی در تولید محصولات متنوع نموده است.
کتابهای راهنمای دروس نشر منتشران تحت عنوان « درس یار » تولید شده که شامل حل کلیه تمرین های کتاب درسی به همراه نکات برگزیده می باشد. این مجموعه کتاب در مقطع ابتدایی ، متوسطه اول و متوسطه دوم تولید شده است.

نمایش کامل متن نمایش متن کمتر

فیلتر نتایج

مرتب سازی بر اساس:
  • مقطع تحصیلی
  • نام ناشـر
  • نام درس
  • نوع کتاب
منتشران دروس 7 هفتم (درسیار) موجود
۱۱۵,۰۰۰ تومان ۸۹,۷۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران تست گسسته و آمار جامع موجود
۱۱۹,۰۰۰ تومان ۹۲,۸۲۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران کار و تمرین زبان آموزی پیش دبستانی موجود
۳۲,۰۰۰ تومان ۲۴,۹۶۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران فلسفه و منطق جامع کنکور موجود
۹۲,۰۰۰ تومان ۷۱,۷۶۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران تست فیزیک جامع تجربی موجود
۱۲۵,۰۰۰ تومان ۹۷,۵۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران تست فیزیک جامع ریاضی موجود
۱۳۵,۰۰۰ تومان ۱۰۵,۳۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران کار و تمرین هوش و مفاهیم پایه پیش دبستانی 1 موجود
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۳,۴۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران کار و تمرین علوم پیش دبستانی موجود
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۳,۴۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران کار و تمرین ریاضی و هوش پیش دبستانی موجود
۴۲,۰۰۰ تومان ۳۲,۷۶۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران تست شیمی جامع موجود
۲۲۴,۰۰۰ تومان ۱۷۴,۷۲۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران دروس 12 دوازدهم انسانی (درسیار) موجود
۱۲۰,۰۰۰ تومان ۹۳,۶۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران دروس 11 یازدهم انسانی (درسیار) موجود
۱۲۰,۰۰۰ تومان ۹۳,۶۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران تست تاریخ جامع انسانی موجود
۱۱۵,۰۰۰ تومان ۸۹,۷۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران ریاضیات تجربی جامع موجود
۱۸۴,۰۰۰ تومان ۱۴۳,۵۲۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
منتشران کار و تمرین علوم 9 نهم موجود
۴۸,۰۰۰ تومان ۳۷,۴۴۰ تومان
۲۲٪
تخفیف