در حال بارگذاری...
زی منطق 1 دهم
زی منطق 1 دهم
نویسنده: علی اشراقی
سال انتشار: 1399
ناشر:‌ زی
سال تحصیلی:‌ دهم انسانی
نویسنده:‌ علی اشراقی
دسته بندی: آموزش و آزمون
نام درس: فلسفه و منطق
تعداد صفحات:‌ 164
سال انتشار:‌ 1399

ساختار کتاب منطق سری نورون
نقشه‌های ذهنی (Mind Map) + آموزش آنلاین
o خلاصة جامع کل کتاب در 13 صفحه
o سریع‌ترین ابزار مرور کلیة مطالب منطق دهم
o درک بهتر مفاهیم با روش کل به جزء
o راهگشای معلمان در آموزش، جهت نمایش آنی ارتباط مفاهیم با یکدیگر
o QR-Code آموزش آنلاین نقشه‌های ذهنی و نکات مهم درس
o افزایش سرعت و دقت پاسخ‌گویی به سؤال‌ها با تسلط بر این بخش
مفاهیم درسی
o آموزش و شرح کامل مطالب و مفاهیم درسی
o کمک به درک جزئی‌تر مطالب آموزشی به همراه بیشتر بدانیم
مثال‌ها
o بسط و توضیح تمامی مثال‌های کتاب درسی
o آوردن حالت‌های مختلف مثال‌های استاندارد و پرتکرار در سؤال‌های گوناگون
خودارزیابی‌ها
o 16 آزمون واقعی طبقه‌بندی شده همراه با پاسخ‌نامه
o ارزیابی دانش‌آموز و آشنایی با سبک سؤال‌های واقعی در امتحانات
تست‌های کنکور
o تست‌های کنکور نظام جدید همراه با پاسخ‌
o آشنایی با دیدگاه طراح‌های کنکور
آزمون‌های پایانی
o ارزیابی نهایی با دو آزمون پایانی منتخب برای هر نوبت به همراه پاسخ‌نامه

عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما