در حال بارگذاری...
منتشران کار و تمرین ریاضی 9 نهم
منتشران کار و تمرین ریاضی 9 نهم
نویسنده: محمدرضا محمدی ، امید باقری
سال انتشار: 1402
ناشر:‌ منتشران
سال تحصیلی:‌ نهم متوسطه اول
نویسنده:‌ محمدرضا محمدی ، امید باقری
دسته بندی: کار و تمرین منتشران
نام درس: ریاضی
تعداد صفحات:‌ 92
سال انتشار:‌ 1402

کتاب کار و تمرین ریاضی 9 ، توسط انتشارات منتشران به چاپ رسیده. مولف آن آقای محمدرضا محمدی و امید باقری هستند . یکی از اهداف مهم و اصلی این کتاب ، درگیرشدن دانش آموزان در فرایند حل مسئله است. در این کتاب سعی شده تا تمرین ها و فعالیت ها به شکلی باشند تا دانش آموزان عزیز به طور جدی در فرایند حل مسئله مشارکت داشته باشند. بعد از تدریس دروس ، حل تمرین های این کتاب میتواند در یادگیری دانش آموزان کمک زیادی کند. از جمله ویژگی های آن، تمرینات متنوع مانند : پرسش های درست و نادرست، جای خالی و پرسش های پاسخ کامل است. کتاب کار و تمرین ریاضی 9 دارای هشت فصل به همراه آزمون نوبت اول و آزمون هماهنگ شهر تهران می باشد.

عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما