در حال بارگذاری...
بازی فکری دکتر اکتشاف
بازی فکری دکتر اکتشاف
نویسنده:
ناشر:‌ بازیتا
نویسنده:‌
دسته بندی: بازی چند نفره
نام درس: بازی 7 تا 10 سال
این بازی شامل : ۱۲ لوله آزمایش ۲۴ توپک در سه رنگ متفاوت ۳۶ کارت الگو و راهنمای بازی است. به هر بازیکن سه لوله آزمایش همراه با ۶ عدد توپک داده می‌شود. کارت‌های الگو، رو به پایین، در وسط قرار می‌گیرند. یکی از بازیکنان یک کارت را برمی‌گرداند. بازیکنی که زودتر بتواند با جا به جا کردن توپ‌های رنگی آن‌ها را به صورت الگوی کارت درآورد، آن کارت را به عنوان امتیاز برمی‌دارد. بازیکنان نباید توپ را با دست لمس کنند یا آن‌ها را زمین بیندازند. از جمله مهارتهایی که با انجام این بازی افزایش می‌یابد : - هماهنگی چشم و دست - سرعت عمل - قدرت تطبیق و حل مسئله
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما