در حال بارگذاری...
بازی فکری دست چین
بازی فکری دست چین
نویسنده:
ناشر:‌ بازیتا
نویسنده:‌
دسته بندی: بازی چند نفره
نام درس: بازی 7 تا 10 سال
دست چین این بازی پر هیجان ۲ تا ۴ نفره شامل : ۲۰ عدد لیوان کوچک رنگی تعدادی کارت و یک عدد زنگ است. به هر نفر ۵ لیوان با رنگ‌های مختلف داده، و کارت‌ها را در یک دسته به پشت، وسط می‌گذاریم. زنگ هم جایی قرار می‌گیرد که در دسترس همه باشد. هر بار یک کارت رو می‌شود و بازیکنان باید به سرعت لیوان‌ها را بر اساس الگوی نشان داده شده در کارت بچینند. هر کس زودتر این کار را بکند، زنگ را به صدا در می‌آورد و کارت را از آن خودش می‌سازد. تقویت حافظه آنی و حافظه دیداری، افزایش سرعت عمل و قدرت تمرکز از مهم‌ترین اهداف این بازی به شمار می‌رود.
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما