در حال بارگذاری...
خیلی سبز جمع بندی آمار و مدل سازی
خیلی سبز جمع بندی آمار و مدل سازی
نویسنده: مهندس علی منصف شکری
سال انتشار: 1396
ناشر:‌ خیلی سبز
سال تحصیلی:‌ کنکور
نویسنده:‌ مهندس علی منصف شکری
دسته بندی: جمع بندی خیلی سبز
نام درس: آمار و مدل سازی
تعداد صفحات:‌ 105
سال انتشار:‌ 1396
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما