در حال بارگذاری...
مهرسا باشگاه مغز 2 توجه و تمرکز
مهرسا باشگاه مغز 2 توجه و تمرکز
نویسنده: تارا رضاپور ، حامد اختیاری
سال انتشار: 1398
ناشر:‌ مهرسا
سال تحصیلی:‌ مشترک مقاطع
نویسنده:‌ تارا رضاپور ، حامد اختیاری
دسته بندی: باشگاه مغز
نام درس: روانشناسی عمومی
تعداد صفحات:‌ 261
سال انتشار:‌ 1398
کتاب آموزش و تمرین برای تقویت و بازتوانی مغزی اين كتاب نوشته شده است تا شما، البته مغزتان، را يك لحظه هم تنها نگذارد. تمرينات در نظر گرفته شده در اين كتاب از سويى و آموزش ها و نكات كاربردى از سوي ديگر، دست به دست هم داده اند تا در طى 16 جلسه شما را در هفت حيطه ى شناختى مهم حافظه، توجه، مهارت هاى بصرى - فضايى، حل مساله و منطق، مهارت هاى محاسباتى، بازشناسى چهره و احساسات و مهارتهاى كلامى بيش از پيش توانمندسازند. در حقيقت خريد اين كتاب به منزله ى ثبت نام شما در يك دوره ى بازتوانى مغزى است كه حضور و مشاركت فعال تان در جلسات آن الزامى است.
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما