در حال بارگذاری...
خیلی سبز جمع بندی دین و زندگی کنکور
خیلی سبز جمع بندی دین و زندگی کنکور
نویسنده: محمد کشوری
سال انتشار: 1400
ناشر:‌ خیلی سبز
سال تحصیلی:‌ کنکور
نویسنده:‌ محمد کشوری
دسته بندی: جمع بندی خیلی سبز
نام درس: دین و زندگی
تعداد صفحات:‌ 232
سال انتشار:‌ 1400

کتاب جمع بندی دین و زندگی کنکور خیلی سبز ، شامل مباحث دین و زندگی مقاطه دهم، یازدهم و دوازدهم توسط انتشارات خیلی سبز به چاپ رسیده است. این کتاب جمع بندی خیلی سبزمطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی، توسط آقای محمد کشوری نوشته شده . مطالب کتاب جمع بندی دین و زندگی کنکور خیلی سبز، تا جای ممکن با استفاده از نمودار و جداول متعدد توضیح داده شده که باعث انسجام بخشی به مطالب کتاب می شود. مطالب کتاب جمع بندی دین و زندگی کنکور خیلی سبز به نحوی است که باعث می شود تا در زمانی اندک به سرعت به مرور همه مفاهیم کتاب درسی بپردازید، تیپ ها و شکل های متداول سوال ها را ببینید و نمونه سوال های برگزیده آزمون سراسری سال های قبل را ببینید.

عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما