عشق کتاب
کار و تمرین مبتکران

سری کار و تمرین انتشارات مبتکران از مقطع ابتدایی تا متوسطه اول تالیف و تولید شده است و شامل دروس ریاضی ، علوم ، فارسی ، عربی و زبان می باشد.

مجموعه کتابهای کار و تمرین نشر مبتکران ویژه تمرین هر چه بیشتر دانش آموزان می باشد و فاقد پاسخ نامه است. این کتابها با جمع آوری تمرین های متنوع تشریحی ، جای خالی و ... یکی از منابع تمرین درس به درس مطابق با کتاب درسی است که بیشتر برای کار در مدرسه و زیر نظر معلم طراحی شده است.

سایر کتابهای متبط مبتکران

تیزهوشان مبتکران

فیزیک محمودزاده

 

نمایش کامل متن نمایش متن کمتر

فیلتر نتایج

مرتب سازی بر اساس:
  • مقطع تحصیلی
  • نام ناشـر
  • نام درس
  • نوع کتاب
مبتکران کار و تمرین فارسی 6 ششم ابتدایی موجود
۱۰۰,۰۰۰ تومان ۸۸,۰۰۰ تومان
۱۲٪
تخفیف
مبتکران کار و تمرین فارسی 5 پنجم ابتدایی موجود
۱۰۰,۰۰۰ تومان ۸۸,۰۰۰ تومان
۱۲٪
تخفیف
مبتکران کار و تمرین فارسی 4 چهارم ابتدایی موجود
۱۰۰,۰۰۰ تومان ۸۸,۰۰۰ تومان
۱۲٪
تخفیف
مبتکران کار و تمرین فارسی 3 سوم ابتدایی موجود
۱۰۰,۰۰۰ تومان ۸۸,۰۰۰ تومان
۱۲٪
تخفیف
مبتکران کار و تمرین علوم 6 ششم ابتدایی موجود
۱۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰۱,۰۰۰ تومان
۱۲٪
تخفیف
مبتکران کار و تمرین علوم 3 سوم ابتدایی موجود
۵۸,۰۰۰ تومان ۵۱,۰۰۰ تومان
۱۲٪
تخفیف
مبتکران کار و تمرین ریاضی 7 هفتم موجود
۱۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰۳,۰۰۰ تومان
۱۲٪
تخفیف
مبتکران کار و تمرین ریاضی 8 هشتم موجود
۱۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰۱,۰۰۰ تومان
۱۲٪
تخفیف
مبتکران کار و تمرین ریاضی 9 نهم موجود
۱۰۵,۰۰۰ تومان ۹۲,۰۰۰ تومان
۱۲٪
تخفیف
مبتکران کار و تمرین علوم 5 پنجم ابتدایی ناموجود
۱۰۰,۰۰۰ تومان ۸۸,۰۰۰ تومان
۱۲٪
تخفیف
مبتکران کار و تمرین علوم 7 هفتم ناموجود
۱۴۸,۰۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۲٪
تخفیف
مبتکران کار و تمرین علوم 4 چهارم ابتدایی ناموجود
۹۸,۰۰۰ تومان ۸۶,۰۰۰ تومان
۱۲٪
تخفیف
مبتکران کار و تمرین فارسی 9 نهم ناموجود
۱۲۸,۰۰۰ تومان ۱۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲٪
تخفیف
مبتکران کار و تمرین فارسی 7 هفتم ناموجود
۱۲۵,۰۰۰ تومان ۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲٪
تخفیف
مبتکران کار و تمرین فارسی 8 هشتم ناموجود
۱۲۶,۰۰۰ تومان ۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲٪
تخفیف