عشق کتاب

فیلتر نتایج

مرتب سازی بر اساس:
  • مقطع تحصیلی
  • نام ناشـر
  • نام درس
  • نوع کتاب
دانش پژوهان جوان آشنایی با الگوریتم ها با رویکرد خلاقانه جلد دوم ناموجود
۶۲,۰۰۰ تومان ۴۸,۳۶۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
دانش پژوهان جوان آشنایی با الگوریتم ها با رویکرد خلاقانه جلد اول ناموجود
۴۸,۰۰۰ تومان ۳۷,۴۴۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
دانش پژوهان جوان استراتژی های حل مسئله جلد دوم ناموجود
۳۹,۰۰۰ تومان ۳۰,۴۲۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
دانش پژوهان جوان استراتژی های حل مسئله جلد اول ناموجود
۴۶,۰۰۰ تومان ۳۵,۸۸۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
دانش پژوهان جوان جلوه هایی از ترکیبیات ناموجود
۵۰,۰۰۰ تومان ۳۹,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
دانش پژوهان جوان 102 مسئله ترکیبیات ناموجود
۲۱,۰۰۰ تومان ۱۶,۳۸۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
دانش پژوهان جوان اصول و فنون ترکیبیات ناموجود
۳۳,۰۰۰ تومان ۲۵,۷۴۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
دانش پژوهان جوان الفبای المپیاد ریاضی ناموجود
۳۸,۰۰۰ تومان ۲۹,۶۴۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
دانش پژوهان جوان الفبای اکولوژی ناموجود
۴۴,۰۰۰ تومان ۳۴,۳۲۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
دانش پژوهان جوان تکنیک های انتگرال یگانه ناموجود
۲۲,۰۰۰ تومان ۱۷,۱۶۰ تومان
۲۲٪
تخفیف