عشق کتاب
بنی هاشمی

بنی هاشمی

انتشارات بنی هاشمی با مدیریت میرکریم بنی هاشمی خامنه ، در زمینه کتاب های کمک آموزشی و کمک درسی در مقاطع مختلف تحصیلی فعالیت دارد. جزوات امتحانی انتشارات بنی هاشمی منبع مناسبی برای موفقیت در آزمون های میان نوبت و پایان نوبت مدارس می باشد. این جزوات شامل 10 سال آزمون های سراسری برگزار شده آموزش و پرورش به همراه آزمون های تالیفی می باشد.

سایر انتشارات بانک کتاب عشق کتاب

نشر دریافت

نشر الگو

نمایش کامل متن نمایش متن کمتر

دسته‌بندی کتاب‌های بنی هاشمی:

فیلتر نتایج

مرتب سازی بر اساس:
  • مقطع تحصیلی
  • نام ناشـر
  • نام درس
  • نوع کتاب
بنی هاشمی 1006 عربی زبان قرآن 1 دهم ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 1017 اقتصاد 1 10 دهم ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 1101 فیزیک 2 یازدهم ناموجود
۷,۰۰۰ تومان ۵,۴۶۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 1120 دین و زندگی 2 یازدهم ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 1114 علوم و فنون ادبی 2 یازدهم ناموجود
۷,۰۰۰ تومان ۵,۴۶۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 1111 فارسی 2 یازدهم ناموجود
۷,۰۰۰ تومان ۵,۴۶۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 1002 شیمی 1 دهم ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 1015 منطق 1 10 دهم ناموجود
۴,۰۰۰ تومان ۳,۱۲۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 1008 زیست 1 دهم ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 1003 ریاضی 1 دهم ناموجود
۴,۰۰۰ تومان ۳,۱۲۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 1012 تاریخ ایران و جهان باستان 1 دهم ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 1011 علوم و فنون ادبی 1 دهم ناموجود
۷,۰۰۰ تومان ۵,۴۶۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 1001 فیزیک 1 دهم ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 209 آمار و مدل سازی ناموجود
۴,۰۰۰ تومان ۳,۱۲۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 1018 دین و زندگی 1 دهم ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف