عشق کتاب
بنی هاشمی

انتشارات بنی هاشمی با مدیریت میرکریم بنی هاشمی خامنه ، در زمینه کتاب های کمک آموزشی و کمک درسی در مقاطع مختلف تحصیلی فعالیت دارد. جزوات امتحانی انتشارات بنی هاشمی منبع مناسبی برای موفقیت در آزمون های میان نوبت و پایان نوبت مدارس می باشد. این جزوات شامل 10 سال آزمون های سراسری برگزار شده آموزش و پرورش به همراه آزمون های تالیفی می باشد.

سایر انتشارات بانک کتاب عشق کتاب

نشر دریافت

نشر الگو

نمایش کامل متن نمایش متن کمتر

دسته‌بندی کتاب‌های بنی هاشمی:

فیلتر نتایج

مرتب سازی بر اساس:
  • مقطع تحصیلی
  • نام ناشـر
  • نام درس
  • نوع کتاب
بنی هاشمی 418 فلسفه پیش ناموجود
۴,۰۰۰ تومان ۳,۱۲۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 417 جغرافی پیش ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 416 تاریخ شناسی ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 415 علوم اجتماعی ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 414 هندسه تحلیلی ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 413 ریاضی گسسته ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 412 دین و زندگی پیش ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 411 عربی پیش ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 410 ادبیات پیش انسانی ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 409 علوم زمین ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 408 ریاضی پایه ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 407 ریاضی عمومی پیش ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 406 دیفرانسیل ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 405 زیست پیش ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 404 زبان فارسی پیش عمومی ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف