عشق کتاب
بنی هاشمی

بنی هاشمی

انتشارات بنی هاشمی با مدیریت میرکریم بنی هاشمی خامنه ، در زمینه کتاب های کمک آموزشی و کمک درسی در مقاطع مختلف تحصیلی فعالیت دارد. جزوات امتحانی انتشارات بنی هاشمی منبع مناسبی برای موفقیت در آزمون های میان نوبت و پایان نوبت مدارس می باشد. این جزوات شامل 10 سال آزمون های سراسری برگزار شده آموزش و پرورش به همراه آزمون های تالیفی می باشد.

سایر انتشارات بانک کتاب عشق کتاب

نشر دریافت

نشر الگو

نمایش کامل متن نمایش متن کمتر

دسته‌بندی کتاب‌های بنی هاشمی:

فیلتر نتایج

مرتب سازی بر اساس:
  • مقطع تحصیلی
  • نام ناشـر
  • نام درس
  • نوع کتاب
بنی هاشمی 1014 جامعه شناسی 1 دهم ناموجود
۷,۰۰۰ تومان ۵,۴۶۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 1117 تاریخ 2 یازدهم ناموجود
۷,۰۰۰ تومان ۵,۴۶۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 1108 ریاضی و آمار 2 یازدهم ناموجود
۷,۰۰۰ تومان ۵,۴۶۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 1109 زبان انگلیسی 2 یازدهم ناموجود
۷,۰۰۰ تومان ۵,۴۶۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 1112 زیست شناسی 2 یازدهم ناموجود
۷,۰۰۰ تومان ۵,۴۶۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 1013 جغرافیای ایران 1 دهم ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 1113 زمین شناسی 2 یازدهم ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 1106 ریاضی 2 یازدهم ناموجود
۷,۰۰۰ تومان ۵,۴۶۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 1110 عربی زبان قرآن 2 یازدهم ناموجود
۷,۰۰۰ تومان ۵,۴۶۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 1116 فلسفه 2 یازدهم ناموجود
۷,۰۰۰ تومان ۵,۴۶۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 1005 زبان انگلیسی 1 دهم ناموجود
۷,۰۰۰ تومان ۵,۴۶۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 1010 عربی زبان قرآن 1 دهم انسانی ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 98 فارسی 9 نهم ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 87 فارسی 8 هشتم ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 65 فارسی 6 ششم ابتدایی ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف