عشق کتاب
بنی هاشمی

انتشارات بنی هاشمی با مدیریت میرکریم بنی هاشمی خامنه ، در زمینه کتاب های کمک آموزشی و کمک درسی در مقاطع مختلف تحصیلی فعالیت دارد. جزوات امتحانی انتشارات بنی هاشمی منبع مناسبی برای موفقیت در آزمون های میان نوبت و پایان نوبت مدارس می باشد. این جزوات شامل 10 سال آزمون های سراسری برگزار شده آموزش و پرورش به همراه آزمون های تالیفی می باشد.

سایر انتشارات بانک کتاب عشق کتاب

نشر دریافت

نشر الگو

نمایش کامل متن نمایش متن کمتر

دسته‌بندی کتاب‌های بنی هاشمی:

فیلتر نتایج

مرتب سازی بر اساس:
  • مقطع تحصیلی
  • نام ناشـر
  • نام درس
  • نوع کتاب
بنی هاشمی 1221 سلامت و بهداشت 3 دوازدهم ناموجود
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۹,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 220 قانون کار ناموجود
۴,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 219 بهداشت و ایمنی کار ناموجود
۴,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 204 زبان انگلیسی 2 ناموجود
۴,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 216 جغرافی 1 ناموجود
۴,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 1014 جامعه شناسی 1 دهم ناموجود
۷,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 1117 تاریخ 2 یازدهم ناموجود
۷,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 1108 ریاضی و آمار 2 یازدهم ناموجود
۷,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 1109 زبان انگلیسی 2 یازدهم ناموجود
۷,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی زبان فارسی 2 ناموجود
۴,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 97 دفاعی 9 نهم ناموجود
۴,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 96 عربی 9 نهم ناموجود
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۹,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 95 پیام های آسمانی 9 نهم ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 94 زبان انگلیسی 9 نهم ناموجود
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۹,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف
بنی هاشمی 93 مطالعات اجتماعی 9 نهم ناموجود
۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان
۲۲٪
تخفیف