در حال بارگذاری...
نوین کتاب گویا رهبری منابع انسانی در شرکت‌های فناوری اطلاعات (قوانین کار درگوگل)
نوین کتاب گویا رهبری منابع انسانی در شرکت‌های فناوری اطلاعات (قوانین کار درگوگل)
نویسنده: لازلو باک
سال انتشار: 1398
ناشر:‌ نوین کتاب گویا
سال تحصیلی:‌ کتاب صوتی
نویسنده:‌ لازلو باک
دسته بندی: موفقیت
نام درس: مدیریت
تعداد صفحات:‌ 27
سال انتشار:‌ 1398
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما