در حال بارگذاری...
نوین کتاب گویا واقعیت ‌های جدید در دنیای کسب و کار
نوین کتاب گویا واقعیت ‌های جدید در دنیای کسب و کار
نویسنده: دیوید هاینمایر هانسن ، جیسون فرید
سال انتشار: 1398
ناشر:‌ نوین کتاب گویا
سال تحصیلی:‌ کتاب صوتی
نویسنده:‌ دیوید هاینمایر هانسن ، جیسون فرید
دسته بندی: کسب و کار
نام درس: مدیریت
تعداد صفحات:‌ 11
سال انتشار:‌ 1398
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما