در حال بارگذاری...
نوین کتاب گویا مدیریت بین‌المللی کارلوس گون
نوین کتاب گویا مدیریت بین‌المللی کارلوس گون
نویسنده: کارلوس گون
سال انتشار: 1398
ناشر:‌ نوین کتاب گویا
سال تحصیلی:‌ کتاب صوتی
نویسنده:‌ کارلوس گون
دسته بندی: موفقیت
نام درس: مدیریت
تعداد صفحات:‌ 10
سال انتشار:‌ 1398
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما