در حال بارگذاری...
کارنامه کتاب ترسیم فنی (کتاب درس)
کارنامه کتاب ترسیم فنی (کتاب درس)
نویسنده: آذین پازوکی
سال انتشار: 1401
٪
تخفیف
تومان
قیمت: تومان
ناشر:‌ کارنامه کتاب
سال تحصیلی:‌ هنر و فنی
نویسنده:‌ آذین پازوکی
دسته بندی: کار و تست
نام درس: فرهنگ و هنر
تعداد صفحات:‌ 396
سال انتشار:‌ 1401
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما