در حال بارگذاری...
دانش پژوهان جوان مبانی ریاضیات کاربردی برای المپیاد زیست شناسی
دانش پژوهان جوان مبانی ریاضیات کاربردی برای المپیاد زیست شناسی
نویسنده: عرفان شیرمحمدی ، محمدجواد مقراضی
سال انتشار: 1400
ناشر:‌ دانش پژوهان جوان
سال تحصیلی:‌ المپیاد
نویسنده:‌ عرفان شیرمحمدی ، محمدجواد مقراضی
دسته بندی: تمرین و آموزش
نام درس: زیست شناسی
تعداد صفحات:‌ 402
سال انتشار:‌ 1400
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما