در حال بارگذاری...
دانش پژوهان جوان مبانی آمار زیستی
دانش پژوهان جوان مبانی آمار زیستی
نویسنده: رضا شاه نظر نژاد خالصی
سال انتشار: 1400
ناشر:‌ دانش پژوهان جوان
سال تحصیلی:‌ المپیاد
نویسنده:‌ رضا شاه نظر نژاد خالصی
دسته بندی: تمرین و آموزش
نام درس: زیست شناسی
تعداد صفحات:‌ 392
سال انتشار:‌ 1400
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما