در حال بارگذاری...
دانش پژوهان جوان استراتژی های حل مسائل هندسه
دانش پژوهان جوان استراتژی های حل مسائل هندسه
نویسنده: مرتضی عدل ، محمد احمدی
سال انتشار: 1399
ناشر:‌ دانش پژوهان جوان
سال تحصیلی:‌ المپیاد
نویسنده:‌ مرتضی عدل ، محمد احمدی
دسته بندی: تمرین و آموزش
نام درس: هندسه
تعداد صفحات:‌ 240
سال انتشار:‌ 1399
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما