در حال بارگذاری...
دانش پژوهان جوان استراتژی های حل مسئله جلد اول
دانش پژوهان جوان استراتژی های حل مسئله جلد اول
نویسنده: آرتور انگل
سال انتشار: 1399
ناشر:‌ دانش پژوهان جوان
سال تحصیلی:‌ المپیاد
نویسنده:‌ آرتور انگل
دسته بندی: آموزش
نام درس: ریاضی
تعداد صفحات:‌ 285
سال انتشار:‌ 1399
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما