در حال بارگذاری...
دانش پژوهان جوان 102 مسئله ترکیبیات
دانش پژوهان جوان 102 مسئله ترکیبیات
نویسنده: تیتو آندرسکو ، زومینگ فنگ
سال انتشار: 1399
ناشر:‌ دانش پژوهان جوان
سال تحصیلی:‌ المپیاد
نویسنده:‌ تیتو آندرسکو ، زومینگ فنگ
دسته بندی: تمرین و آموزش
نام درس: جبرواحتمال
تعداد صفحات:‌ 128
سال انتشار:‌ 1399
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما