در حال بارگذاری...
دانش پژوهان جوان چگونه مسائل هندسه را حل کنیم ؟ جلد اول
دانش پژوهان جوان چگونه مسائل هندسه را حل کنیم ؟ جلد اول
نویسنده: سینا رضایی زارعی ، علیرضا شاولی کوه شور
سال انتشار: 1399
ناشر:‌ دانش پژوهان جوان
سال تحصیلی:‌ المپیاد
نویسنده:‌ سینا رضایی زارعی ، علیرضا شاولی کوه شور
دسته بندی: تمرین و آموزش
نام درس: هندسه
تعداد صفحات:‌ 382
سال انتشار:‌ 1399
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما