در حال بارگذاری...
دانش پژوهان جوان المپیادهای فیزیک ایران مرحله اول جلد اول (دوره های اول تا چهاردهم)
دانش پژوهان جوان المپیادهای فیزیک ایران مرحله اول جلد اول (دوره های اول تا چهاردهم)
نویسنده: علیرضا صادقی راد ، یوسف عباسی اصل
سال انتشار: 1402
ناشر:‌ دانش پژوهان جوان
سال تحصیلی:‌ المپیاد
نویسنده:‌ علیرضا صادقی راد ، یوسف عباسی اصل
دسته بندی: کار و تست
نام درس: فیزیک
تعداد صفحات:‌ 316
سال انتشار:‌ 1402
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما