در حال بارگذاری...
دانش پژوهان جوان المپیادهای فیزیک ایران مرحله اول جلد دوم (دوره های پانزدهم تا بیست و دوم)
دانش پژوهان جوان المپیادهای فیزیک ایران مرحله اول جلد دوم (دوره های پانزدهم تا بیست و دوم)
نویسنده: علیرضا صادقی راد ، جابر رضایی میانرودی ، جمشید رضایی میانرودی
سال انتشار: 1399
ناشر:‌ دانش پژوهان جوان
سال تحصیلی:‌ المپیاد
نویسنده:‌ علیرضا صادقی راد ، جابر رضایی میانرودی ، جمشید رضایی میانرودی
دسته بندی: کار و تست
نام درس: فیزیک
تعداد صفحات:‌ 306
سال انتشار:‌ 1399
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما