در حال بارگذاری...
دانش پژوهان جوان استراتژیست
دانش پژوهان جوان استراتژیست
نویسنده: نیما آزادی
سال انتشار: 1399
ناشر:‌ دانش پژوهان جوان
سال تحصیلی:‌ اقتصاد
نویسنده:‌ نیما آزادی
دسته بندی: متفرقه عمومی موقت
نام درس: تالیف
تعداد صفحات:‌ 184
سال انتشار:‌ 1399
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما