در حال بارگذاری...
بازی فکری دومینو 200 قطعه
بازی فکری دومینو 200 قطعه
نویسنده:
ناشر:‌ متفرقه بازی فکری
نویسنده:‌
دسته بندی: بازی تک نفره
نام درس: بازی 7 تا 10 سال
بازی دو­مینو شامل ساختن زنجیره‌ای از دومینو­هاست و با چیدن مستطیل‌های کوچکی که کنار هم قرار می‌گیرد شروع می‌شود . وقتی یکی از آن­‌ها بیفتد ، به صورت زنجیروار بقیه قطعات هم می‌افتند. همچنین با قطعات دومینو می‌توان اشکال تعادلی بسیاری ساخت. اهداف آموزشی : - قویت توالی دیداری - تقویت دقت و سرعت عمل - تقویت هماهنگی چشم و دست - افزایش قدرت تصمیم گیری محتویات بسته : - 200 قطعه دومینو رنگی
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما