در حال بارگذاری...
هنوز درباره ارتباطات
هنوز درباره ارتباطات
نویسنده: هاروارد بیزینس ریویو
سال انتشار: 1398
ناشر:‌ هنوز
سال تحصیلی:‌ موفقیت
نویسنده:‌ هاروارد بیزینس ریویو
دسته بندی: متفرقه عمومی موقت
نام درس: ترجمه
تعداد صفحات:‌ 208
سال انتشار:‌ 1398
اگر به موضوع ارتباطات علاقه دارید ، این 10 مقاله را بخوانید . از میان صدها مقاله هاروارد بیزینس ریویو مهم ترین مقاله ها در این زمینه انتخاب شده است . کارشناسان در این مقاله ها شناخت ها و توصیه هایی را که نیاز دارید در اختیار شما می گذارند : - از ایده ی درخشان خود با موفقیت دفاع کنید . - با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنید . - برای خود اعتبار ایجاد کنید . - الهام بخش دیگران برای اجرای چشم انداز خود باشید . - خود را با سبک های تصمیم گیری ذینفعان تطبیق بدهید . - اهداف را بر اساس منافع مشترک تعریف کنید . - اتفاق نظر به وجود آورید و جلب حمایت کنید .
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما