در حال بارگذاری...
اطراف چادر کردیم رفتیم تماشا
اطراف چادر کردیم رفتیم تماشا
نویسنده: عالیه خانم شیرازی
سال انتشار: 1398
ناشر:‌ اطراف
سال تحصیلی:‌ گردشگری
نویسنده:‌ عالیه خانم شیرازی
دسته بندی: متفرقه عمومی موقت
نام درس: تالیف
تعداد صفحات:‌ 251
سال انتشار:‌ 1398
کتاب چادر کردیم رفتیم تماشا- سفرنامه عالیه خانم شیرازی- ویرایش زهره ترابی تو توسط نشر اطراف در 251 صفحه منتشر شده است. چادر کردیم رفتیم تماشا همزمان با حکومت ناصرالدین‌شاه نگاشته شده است. در بخش اول نویسنده در مورد شروع سفرش از کرمان، رفتن به بمبئی و سختی‌ها و ماجراهای سفر حج و عتبات می‌نویسد. در بخش دوم با پایان سفر حج و رسیدن به تهران نوع نگارش سفرنامه تغییر می‌کند. در تهران نویسنده مدتی طولانی در دربار ناصری می‌ماند. روزنگاری‌های دقیق نویسنده به عنوان یک غریبه از دربار ناصری، تصویر خواننده از وضعیت حاکمیت در آن دوره را کامل می‌کند. اطلاعات ما از زندگی پادشاهان قاجار به طور معمول از نوشته‌های نزدیکان شاه به دست می‌آید اما نویسنده‌ی این سفرنامه از آشنایان دور خانواده‌ی شاه بوده و به خاطر سکونت در کرمان مراوده‌ی زیادی با آنها نداشته است. به همین دلیل آنچه در این برخورد از دربار و حرمسرای ناصرالدین شاه دیده و نوشته، با روزنگاری‌های دیگری که خوانده‌ایم، متفاوت است.
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما