بانک کتاب-فروشگاه اینترنتی کتاب کمک درسی

عشق کتاب

مبتکران علوم ۳ سوم ابتدایی رشادت

مبتکران علوم 3 سوم ابتدایی رشادت

مبتکران علوم ۳ سوم ابتدایی رشادت

ناشر:‌ مبتکران
سال تحصیلی:‌ سوم ابتدایی
نویسنده: معصومه نیکفال اذر.رقیه اربابی فر
قطع کتاب: رحلی
نوع کتاب: رشادت
نام درس: علوم
شابک:‌ ۹۷۸۹۶۴۰۷۲۳۴۸۷
تعداد صفحات:‌ ۱۰۰
وزن (گرم):‌ ۲۷۰
سال انتشار:‌ ۱۳۹۹
۲۲٪
تخفیف
۳۹,۰۰۰ تومان
۳۰,۴۲۰ تومان

توضیحات کتاب در حال بروزرسانی است...

توضیحات کتاب جدید:کتاب علوم 3 ابتدایی (آموزش وآزمون) برای دانش آموزان تیزهوش توسط انتشارات مبتکران و تألیف معصومه نیک فال آذر- رقیه اربابی فر در 100 صفحه منتشر شده است.کتاب پیش رو 14 فصل را در بر می گیرد.این کتاب کلیه مطالب علوم 3 ابتدایی را در سطحی پیشرفته ارائه می دهد.در آغاز هر درس، ابتدا دانش آموز با خلاصه ای از درس و نکات مهم رو به رو خواهد شد که باید با دقت آن ها را مطالعه کند. سپس برای هر فصل تعدادی سوال چهار گزینه ای را پاسخ می دهد تا بر موضوع مسلط شود.کتاب پیش رو نکات زیر را در بر می گیرد: درس نامه پیشرفته،آموزش مفاهیم درس علوم سوم ایتداییتقویت علمی، دست ورزی و تقویت حواستسهیل یادگیری سایر دروس منطبق با آخرین تغییرات کتاب درسیتوضیحات چاپ قبل:کتــاب علــوم ســوم ابتدایــی از مجموعــه ی رشــادت کتابــی اســت بــا رویکــرد جدیــد آموزشــی کــه نگارنـــده بـــر آن بـــوده اســـت تـــا بـــا وفـــاداری بـــه اصـــول کلـــی و بنیادیـــن کتـــاب درســـی، بـــا ارائـــه تمرین هـــا و پرســـش های متفـــاوت و متنـــوع، عالقـــه یادگیـــری را در دانش آمـــوز برانگیزانـــد.این کتاب از ویژگی های زیر برخوردار است:- کتاب دارای اهداف کلی و جزئی پنهان هر فصل می باشد.- سوالات به صورت سوالات عملی و کاربردی طراحی شده است.- اهـــداف انجـــام ســـوالات، ارتقـــا بـــر ســـطح علمـــی دانش آمـــوزان و همچنیـــن دســـت ورزی و خلاقیـــت می باشـــد.- ایـــن کتـــاب دارای آزمون هـــای تکمیلـــی در انتهـای هـــر فصـــل و هـــم چنیـــن آزمون هـــای نیـــم تـــرم اول و نیـــم تـــرم دوم می باشـــد.- بازی و خالقیت نیز در بین سوالات طراحی شده است.خرید کتاب مبتکران (علوم سوم ابتدایی از مجموعه رشادت) تالیف معصومه نیکفال آذر و رقیه اربابی فر که در انتشارات مبتکران به چاپ رسیده و کتاب های دیگر ناشران کمک آموزشی با تخفیف های ویژه در سایت خرید کتاب کمک درسی و نوشت افزار (لوازم التحریر) بانک کتاب عشق کتاب.از مشکلاتی که خرید کتاب از کتابفروشی داره، اتلاف وقت و هزینه زیاده با خرید از کتاب فروشی باید کتاب رو با مبلغ مشخص شده روی کتاب خرید کنید، بدون تخفیف، در صورتی که از سایت بانک کتاب عشق کتاب می تونید با تخفیف های ویژه کتاب مورد نظرتون رو تهیه کنید.