در حال بارگذاری...
هنوز درباره رهبری
هنوز درباره رهبری
نویسنده: هاروارد بیزینس ریویو
سال انتشار: 1398
ناشر:‌ هنوز
سال تحصیلی:‌ روانشناسی
نویسنده:‌ هاروارد بیزینس ریویو
دسته بندی: متفرقه عمومی موقت
نام درس: ترجمه
تعداد صفحات:‌ 208
سال انتشار:‌ 1398
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما