در حال بارگذاری...
خواندنی پاسخ برگ 50 برگی
خواندنی پاسخ برگ 50 برگی
نویسنده: گروه مولفان
سال انتشار: 1399
ناشر:‌ خواندنی
سال تحصیلی:‌ کنکور
نویسنده:‌ گروه مولفان
دسته بندی: پاسخ برگ
نام درس: متفرقه
تعداد صفحات:‌ 50
سال انتشار:‌ 1399

پاسخ برگ 50 برگی، مورد تأیید آموزش و پرورش ، توسط انتشارات خواندنی منتشر شده است.این مجموعه شامل قسمت های زیر می باشد:محتوای هر صفحه شامل پاسخ 300 تست چهار گزینه ای می باشد . دانش آموز می تواند پاسخ تست ها را در این کتاب تست مشخص نماید که دارای50 صفحه می باشد . هدف از طراحی و چاپ این دفتر پاسخ نامه، به وجود آوردن منبعی مناسب جهت تقویت تکنیک و مهارت تست زنی است. توصیه‌ی ما این است که به همراه خرید این دفتر پاسخ نامه،  تهیه کنید.

عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما