در حال بارگذاری...
الگو آمار و احتمال 2 یازدهم سه بعدی
الگو آمار و احتمال 2 یازدهم سه بعدی
نویسنده: علی رضا علیپور ، یاران رزمی
سال انتشار: 1401
ناشر:‌ نشر الگو
سال تحصیلی:‌ یازدهم ریاضی
نویسنده:‌ علی رضا علیپور ، یاران رزمی
دسته بندی: 3 بعدی (سه بعدی)
نام درس: آمار و احتمال
تعداد صفحات:‌ 192
سال انتشار:‌ 1401

کتاب الگو آمار و احتمال 2 11 یازدهم سه بعدی الگو توسط علیرضا علیپور و یاران رزمی تالیف و در 192 صفحه منتشر گردیده است .این کتاب 4 فصل زیر را در بر میگیرد :- آشنایی با مبانی ریاضیات- احتمال- آمار توصیفی- آمار استنباطیهر فصل کتاب به چند درس تقسیم شده است . در هر درس مفاهیم اصلی با بیانی روشن و با آوردن مثال هایی متنوع معرفی شده است و با حل کردن مسئله ها و تست هایی که با دقت انتخاب شده اند ، روش های استفاده از آنها را در حل مسئله ، آموزش داده است .آموختن آمار و احتمال بدون تمرین و تکرار ، نشدنی است .بنابراین در انتهای هر درس در دو بخش (تمرین) و (پرسش های چهار گزینه ای ) تعداد زیادی مسئله و تست آورده شده است .راه حل همه ی تمرین ها و پرسش های چهار گزینه ای در انتهای هر فصل آورده شده است .بهتر است پیش از حل کردن تمرین ها و پرسش های چهار گزینه ای ، مسئله ها و تست های حل شده در متن درس را کامل بخوانید .

عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما