در حال بارگذاری...
مبتکران فیزیک هالیدی جلد دوم شاره ها ، موج ها و گرما
مبتکران فیزیک هالیدی جلد دوم شاره ها ، موج ها و گرما
نویسنده: دیوید هالیدی ، رابرت رزنیک ، جرل واکر
سال انتشار: 1394
ناشر:‌ مبتکران
سال تحصیلی:‌ مشترک مقاطع
نویسنده:‌ دیوید هالیدی ، رابرت رزنیک ، جرل واکر
دسته بندی: متفرقه
نام درس: فیزیک
تعداد صفحات:‌ 385
سال انتشار:‌ 1394
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما