بانک کتاب-فروشگاه اینترنتی کتاب کمک درسی

عشق کتاب

خواندنی جدول تناوبی مندلیف A۴

خواندنی جدول تناوبی مندلیف A4

خواندنی جدول تناوبی مندلیف A۴

ناشر:‌ خواندنی
سال تحصیلی:‌ مشترک مقاطع
نویسنده: -
قطع کتاب: رحلی
نوع کتاب: آموزش
نام درس: شیمی
شابک:‌ ۹۷۸۹۶۵۱۱۴۸۶۱۳
تعداد صفحات:‌ ۰
وزن (گرم):‌ ۴۹۰
سال انتشار:‌ ۱۳۹۸
۲۰٪
تخفیف
۱۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان

توضیح جدید:
جدول تناوبی مندلیف A۴ مورد تأیید آموزش و پرورش ، توسط انتشارات خواندنی منتشر شده است.
این مجموعه ویژگی های زیر را دارا می باشد:
عناصری که در یک ردیف افقی جدول دیده می‌شوند، بر روی هم یک دوره می‌نامند. دوره اول تنها شامل دو عنصر هیدروژن (Z=۱) و هلیم (Z=۲) است. دوره دوم مرکب از ۸ عنصر است که از لیتیم (Z=۳) به نئون (Z=۱۰) می‌رسد. دوره‌های بعدی به‌ترتیب شامل ۸ ، ۱۸ ، ۱۸ . ۳۲ عنصر است.

عناصری که اعداد اتمی آنها از ۵۸ تا ۷۱ است، در پایین جدول دیده می‌شوند و آنها یا لانتونوئیدها می‌نامند. این عناصر متعلقند به دوره ششم (که مرکب از ۳۲ عنصر است) و در واقع باید در بدنه جدول پس از لانتان (Z=۵۸) آمده باشند. اما برای این کار باید جدول را به‌طور عمودی برید، دو قسمت بریده را از هم جدا کرد و لانتانیدها را در مکان مناسب خود جاگذاری کرد. این آرایش ، معمول نیست، زیرا جدول طویل می‌شود و نسخه‌برداری یا چاپ آن مشکل است.

همین نکات درباره عناصری با اعداد اتمی ۸۹ تا ۱۰۳ ملحوظ می‌شود. این عناصر راآکتینید یا آکتینوئید می‌نامند و در زیر لانتانوئیدها ، در ته جدول تناوبی جای دارند. آنها متعلق به دوره هفتم هستند و باید پس از آکتینیوم (Z=۸۹) جاگذاری شوند. به استثنای دوره اول ، هر دوره با یک فلز قلیایی آغاز می‌شود و با یک گاز نجیب پایان می‌یابد. عنصر پیش از گاز نجیب ، در هر دوره کامل (به جز نخستین دوره) ، یک هالوژن که نافلزی بسیار واکنش پذیر است، جای دارد. این ، برم و استاتین.
گروه
عناصری که در یک ستون عمودی جدول ظاهر می‌شوند، یک گروه یا خانواده نامیده می‌شوند. عناصر یک گروه ، خواص شیمیایی مشابهی دارند. سه گروهی که از آنها نام بردیم، گروههای گازهای نجیب ، هستند. هر گروه ، با عنوان خاص مشخص می‌شود که معمولا مرکب از یک عدد رومی است و به دنبال آن ، حرف Aیا B می‌آید. اما برای مشخص کردن گروهها چند سیستم متداول است.
فلز
عنصری است که به‌طور کلی جلای خاصی دارد، گرما و الکتریسیته را به‌خوبی هدایت می‌کند و با کوبش ، بدون شکسته شدن به شکلهای گوناگون در می‌آید. اما نافلز ، عنصری است که جلای فلزی ندارد، رسانای ضعیفی برای گرما و الکتریسیته و در حالت جامد شکننده است. خواص شیمیایی فلزات با نافلزات نیز تفاوت دارد.

در حدود ۸۰% عناصر شناخته شده ، فلز هستند. خط مورب پله‌وار ، مشخص کننده تقسیم تقریبی میان فلزات و نافلزات است. نافلزات در طرف راست این خط قرار می‌گیرند، اما این تقسیم‌بندی ، دقیق و کامل نیست. عناصر نزدیک به این خط ، گاهی شبه فلزات و نیمه فلزات نامیده می‌شوند. این عناصر ، خواصی میان فلزات و نافلزات دارند.

در یک دوره ، گستره ای از خواص متفاوت مشاهده می‌شود. هر دوره ، به استثنای دوره اول ، با یک فلز بسیار واکنش‌پذیر یعنی یک فلز قلیایی آغاز می‌شود. خواص عناصر بعدی ، از یک عنصر به عنصر دیگر تغییر می‌کند. خواص فلزی کاسته می‌شود و جای آن را خواص نافلزی می‌گیرد. هر دوره به جز دوره اول ، با یک نافلز بسیار واکنش‌پذیر یعنی یک هالوژن که یک گاز نجیب به دنبال آن می‌آید، پایان می‌پذیرد.

بانک کتاب عشق کتاب یه سایت فروش اینترنتی کتاب و لوازم التحریر هستش که شما با استفاده از این سایت می تونید در زمان و سرمایه خودتون صرفه جویی کنید.
دیگه نیازی نیست کلی مسافت در شهر رو طی کنید تا به یه کتاب فروشی برسید و در اونجا بدون تخفیف کتاب ها و یا لوازم التحریر مورد نظرتون رو تهیه کنید


توضیح قدیم:
جدول تناوبی مندلیف - سایز A۴ - در انتشارات خواندنی در سال ۹۷ به چاپ رسیده است .
ویژگی :
عناصری که در یک ردیف افقی جدول دیده می‌شوند، بر روی هم یک دوره می‌نامند. دوره اول تنها شامل دو عنصر هیدروژن (Z=۱) و هلیم (Z=۲) است. دوره دوم مرکب از ۸ عنصر است که از لیتیم (Z=۳) به نئون (Z=۱۰) می‌رسد. دوره‌های بعدی به‌ترتیب شامل ۸ ، ۱۸ ، ۱۸ . ۳۲ عنصر است.

عناصری که اعداد اتمی آنها از ۵۸ تا ۷۱ است، در پایین جدول دیده می‌شوند و آنها یا لانتونوئیدها می‌نامند. این عناصر متعلقند به دوره ششم (که مرکب از ۳۲ عنصر است) و در واقع باید در بدنه جدول پس از لانتان (Z=۵۸) آمده باشند. اما برای این کار باید جدول را به‌طور عمودی برید، دو قسمت بریده را از هم جدا کرد و لانتانیدها را در مکان مناسب خود جاگذاری کرد. این آرایش ، معمول نیست، زیرا جدول طویل می‌شود و نسخه‌برداری یا چاپ آن مشکل است.

همین نکات درباره عناصری با اعداد اتمی ۸۹ تا ۱۰۳ ملحوظ می‌شود. این عناصر راآکتینید یا آکتینوئید می‌نامند و در زیر لانتانوئیدها ، در ته جدول تناوبی جای دارند. آنها متعلق به دوره هفتم هستند و باید پس از آکتینیوم (Z=۸۹) جاگذاری شوند. به استثنای دوره اول ، هر دوره با یک فلز قلیایی آغاز می‌شود و با یک گاز نجیب پایان می‌یابد. عنصر پیش از گاز نجیب ، در هر دوره کامل (به جز نخستین دوره) ، یک هالوژن که نافلزی بسیار واکنش پذیر است، جای دارد. این ، برم و استاتین.
گروه
عناصری که در یک ستون عمودی جدول ظاهر می‌شوند، یک گروه یا خانواده نامیده می‌شوند. عناصر یک گروه ، خواص شیمیایی مشابهی دارند. سه گروهی که از آنها نام بردیم، گروههای گازهای نجیب ، هستند. هر گروه ، با عنوان خاص مشخص می‌شود که معمولا مرکب از یک عدد رومی است و به دنبال آن ، حرف Aیا B می‌آید. اما برای مشخص کردن گروهها چند سیستم متداول است.
فلز
عنصری است که به‌طور کلی جلای خاصی دارد، گرما و الکتریسیته را به‌خوبی هدایت می‌کند و با کوبش ، بدون شکسته شدن به شکلهای گوناگون در می‌آید. اما نافلز ، عنصری است که جلای فلزی ندارد، رسانای ضعیفی برای گرما و الکتریسیته و در حالت جامد شکننده است. خواص شیمیایی فلزات با نافلزات نیز تفاوت دارد.

در حدود ۸۰% عناصر شناخته شده ، فلز هستند. خط مورب پله‌وار ، مشخص کننده تقسیم تقریبی میان فلزات و نافلزات است. نافلزات در طرف راست این خط قرار می‌گیرند، اما این تقسیم‌بندی ، دقیق و کامل نیست. عناصر نزدیک به این خط ، گاهی شبه فلزات و نیمه فلزات نامیده می‌شوند. این عناصر ، خواصی میان فلزات و نافلزات دارند.

در یک دوره ، گستره ای از خواص متفاوت مشاهده می‌شود. هر دوره ، به استثنای دوره اول ، با یک فلز بسیار واکنش‌پذیر یعنی یک فلز قلیایی آغاز می‌شود. خواص عناصر بعدی ، از یک عنصر به عنصر دیگر تغییر می‌کند. خواص فلزی کاسته می‌شود و جای آن را خواص نافلزی می‌گیرد. هر دوره به جز دوره اول ، با یک نافلز بسیار واکنش‌پذیر یعنی یک هالوژن که یک گاز نجیب به دنبال آن می‌آید، پایان می‌پذیرد.

بانک کتاب عشق کتاب یه سایت فروش اینترنتی کتاب و لوازم التحریر هستش که شما با استفاده از این سایت می تونید در زمان و سرمایه خودتون صرفه جویی کنید.
دیگه نیازی نیست کلی مسافت در شهر رو طی کنید تا به یه کتاب فروشی برسید و در اونجا بدون تخفیف کتاب ها و یا لوازم التحریر مورد نظرتون رو تهیه کنید