در حال بارگذاری...
خواندنی بنویس 2
خواندنی بنویس 2
نویسنده: کسری کرکزی
سال انتشار: 1402
٪
تخفیف
تومان
قیمت: تومان
ناشر:‌ خواندنی
سال تحصیلی:‌ دوم ابتدایی
نویسنده:‌ کسری کرکزی
دسته بندی: آموزش
نام درس: خوشنویسی
تعداد صفحات:‌ 60
سال انتشار:‌ 1402
توضیح کتاب جدید: کتاب بنویس 2، مورد تأیید آموزش و پرورش توسط انتشارات خواندنی و تألیف کسری کرکزی در 60 صفحه منتشر شده است. این کتاب شامل قسمت های زیر می باشد: از آن جایی که صحیح نویسی کلمات و جملات فارسی همواره دغدغه هر ایرانی است و زیبا نویسی حروف، هنری است که هم آرامش روح را به همراه دارد هم ادامه ی مسیری است که قدمای این عرصه پیمودند و میراثی ماندگار برایمان برجا گذاشتند. نشر خواندنی با همیاری مدرسین انجمن خوشنویسان مجموعه ای برای آموزش خوشنویسی تحریری تهیه دیده است که بی شک چشم نواز شما عزیزان در راستای این مهم خواهد بود. این مجموعه ی شش جلدی از مبتدیات این هنر شروع و با سطر نویسی پایان می یابد. جلد دوم این مجموعه ی ارزنده به تمرین حروف و مفرادت در کلمه می پردازد. بی شک ( خواندنی بنویس ) مسیر خوانا نویسی را برای شما هموار خواهد ساخت. توضیح کتاب قدیم: صحیح نویسی کلمات و جملات فارسی همواره دغدغه هر ایرانی است! زیبا نویسی حروف هنری است که هم آرامش روح را به همراه دارد هم ادامه ی مسیری است که قدمای این عرصه پیمودند و میراثی ماندگار برایمان برجا گذاشتند. نشر خواندنی با همیاری مدرسین انجمن خوشنویسان مجموعه ای برای آموزش خوشنویسی تحریری تهیه دیده است که بی شک چشم نواز شما عزیزان در راستای این مهم خواهد بود. این مجموعه ی شش جلدی از مبتدیات این هنر شروع و با سطر نویسی پایان می یابد. جلد دوم این مجموعه ی ارزنده به تمرین حروف و مفرادت در کلمه می پردازد! بی شک ( خواندنی بنویس ) مسیر خوانا نویسی را برای شما هموار خواهد ساخت.
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما