در حال بارگذاری...
مبتکران استراتژی های حل مساله
مبتکران استراتژی های حل مساله
نویسنده: آرش امینی ، داود وکیلی ، مصطفی هاشمی ، محسن جمالی ، بهمن اصلاح پذیر
سال انتشار: 1392
ناشر:‌ مبتکران
سال تحصیلی:‌ کنکور
نویسنده:‌ آرش امینی ، داود وکیلی ، مصطفی هاشمی ، محسن جمالی ، بهمن اصلاح پذیر
دسته بندی: متفرقه
نام درس: ریاضی
تعداد صفحات:‌ 493
سال انتشار:‌ 1392
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما