در حال بارگذاری...
فارابی دفتر مفاهیم و روش های آماری 2 چهارخونه
نویسنده: گروه مولفان
سال انتشار: 1394
ناشر:‌ چهارخونه
سال تحصیلی:‌ هنر و فنی
نویسنده:‌ گروه مولفان
دسته بندی: دفتر تمرین
نام درس: آمار و مدل سازی
تعداد صفحات:‌ 144
سال انتشار:‌ 1394
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما