عشق کتاب
خیلی سبز کتاب جی بی زیست گیاهی
ناشر:‌ خیلی سبز
سال تحصیلی:‌ مشترک مقاطع
نویسنده:‌ حسین ذبحی
قطع کتاب: جیبی
دسته بندی: جی بی
نام درس: زیست شناسی
شابک:‌ ۹۷۸۶۰۰۴۱۲۶۳۵۹
تعداد صفحات:‌ ۲۴۰
وزن (گرم):‌ ۵۷۸
سال انتشار:‌ ۱۴۰۰

جیبی زیست گیاهی کنکور خیلی سبز ❤️عشق‌کتاب

کتاب زیست گیاهی که جزو کتب کنکوری مجموعه کتابای جی بی انتشارات خیلی سبز می باشد، توسط آقای دکتر حسین ذبحی تفت نوشته شده. مهم ترین ویژگی کتاب های جی بی خیلی سبز، کوچک بودن و حمل آسان آن است . ضمنا این کتاب ها، سیمی هستند که ورق زدن بین صفحات را برای دانش آموزان راحت می کند. این کتاب شامل مباحث گیاهی کتاب های زیست شناسی 1،2،3 است که در آن مطالب به صورت روان و کنکوری بیان شده. در این کتاب تلاش شده تا با ایجاد تنوع در بیان مباحث تا جای ممکن از طریق نمودار، جدول و شکل استفاده شود که باعث درک بهتر دانش آموزان از مطالب زیست گیاهی می شود. ضمنا در انتهای هر فصل ، تعدادی تست تالیفی و تست های کنکور سراسری داخل و خارج کشور قرار داده شده که با ارائه پاسخ نامه تشریحی ، به بررسی آن ها پرداخته شده است. در انتهای کتاب هم در بخش ضمائم با نام گلخانه خیلی سبز، به معرفی گل های مختلف نام برده شده در کتاب و خصوصیات هر کدام از آن ها پرداخته شده.

ساختار کتاب جی بی زیست گیاهی خیلی سبز

ساختار این کتاب به شکل زیر است:
فصل اول: از یاخته تا گیاه
فصل دوم: جذب و انتقال مواد در گیاهان
فصل سوم: تولید مثل نهاندانگان
فصل چهارم: پاسخ گیاهان به محرک ها
فصل پنجم: از انرژی به ماده
فصل ششم: ژنتیک گیاهی
ضمائم: شامل گلخانه خیلی سبز و آزمون

تاریخ و ساعت به روز رسانی: