در حال بارگذاری...
مشاوران فاز امتحان عربی 3 دوازدهم انسانی
مشاوران فاز امتحان عربی 3 دوازدهم انسانی
نویسنده: رضا سرخوش ، محمد حسین سرخوش
سال انتشار: 1399
ناشر:‌ مشاوران آموزش
سال تحصیلی:‌ دوازدهم انسانی
نویسنده:‌ رضا سرخوش ، محمد حسین سرخوش
دسته بندی: فاز امتحان
نام درس: عربی
تعداد صفحات:‌ 32
سال انتشار:‌ 1399

کتاب کمک درسی دوازدهم فاز امتحان عربی 3 12 دوازدهم (متوسطه 2) انسانی توسط انتشارات مشاوران و تألیف رضا سرخوش . محمد حسین سرخوش در 32 صفحه منتشر شده است.کتاب فاز امتحان مشاوران آموزش برای فصل امتحانات و استفاده در طول ترم همراه با تدریس دبیر مناسب می‌باشد. این کتاب یکی دیگر از کتاب های مشاوران می‌باشد و از آنجایی که دانش آموزان در طول ترم همراه با تدریس معلم ملزم هستند که مباحث را یاد بگیرند؛ لذا انتشارات مشاوران کتاب فاز امتحان را منتشر نموده است که با استفاده از این کتاب دانش آموزان هم می توانند در طول ترم با معلم مباحث درس را دنبال کنند و هم در پایان ترم با استفاده از کتاب مشاوران از خودشان امتحان بگیرند.از طرفی دبیران نیز در پایان ترم مجبور هستند تعداد زیادی طرح سوال نمایند که در این حوزه نیز دبیران محترم می توانند از نمونه سوالات مشاوران جهت طرح سوال استفاده کنند.این کتاب ویژگی های زیر را دارا می باشد:۴ سری سوالات امتحانی پایان نوبت اول۶ سری سوالات امتحانی پایان نوبت دوم۲۰۳ سوال در مجموع در مجموع یکی از ویژگی های مهم این کتاب، شناسنامه دار بودن سوالات می باشد. این ویژگی رکمک می کند تا دانش آموز بداند هر سوال از کدام قسمت کتاب طرح شده است و بداند قسمت های سوال خیز کتاب در کنکور کدام بخش ها می باشد.

عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما