در حال بارگذاری...
فار آفاردئون آمار
فار آفاردئون آمار
نویسنده: محسن دارابی ، حسین هاشمی طاهری
سال انتشار: 1395
ناشر:‌ فار
سال تحصیلی:‌ مشترک مقاطع
نویسنده:‌ محسن دارابی ، حسین هاشمی طاهری
دسته بندی: فار آزمون
نام درس: آمار و مدل سازی
تعداد صفحات:‌ 0
سال انتشار:‌ 1395
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما