در حال بارگذاری...
فار گسسته و جبرواحتمال
فار گسسته و جبرواحتمال
نویسنده: مهندس عطا صادقی ، مهندس احسان موسوی
سال انتشار: 1395
ناشر:‌ فار
سال تحصیلی:‌ کنکور
نویسنده:‌ مهندس عطا صادقی ، مهندس احسان موسوی
دسته بندی: فار آزمون
نام درس: جبر و احتمال و گسسته
تعداد صفحات:‌ 492
سال انتشار:‌ 1395
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما