در حال بارگذاری...
فار آزمون گسسته و جبرواحتمال
فار آزمون گسسته و جبرواحتمال
نویسنده: عطا صادقی ، احسان موسوی
سال انتشار: 1396
ناشر:‌ فار
سال تحصیلی:‌ کنکور
نویسنده:‌ عطا صادقی ، احسان موسوی
دسته بندی: فار آزمون
نام درس: جبر و احتمال و گسسته
تعداد صفحات:‌ 256
سال انتشار:‌ 1396
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما