در حال بارگذاری...
واله فارسی 7 هفتم آدم برفی
واله فارسی 7 هفتم آدم برفی
نویسنده: منیژه جوان گروه ، اعظم سبحانی
سال انتشار: 1396
ناشر:‌ واله
سال تحصیلی:‌ هفتم متوسطه اول
نویسنده:‌ منیژه جوان گروه ، اعظم سبحانی
دسته بندی: تمرین و آموزش
نام درس: فارسی
تعداد صفحات:‌ 148
سال انتشار:‌ 1396
هدف از تهيه و انتشار اين كتاب، كمك به توسعه و درك بهتر مفاهيم كتاب درسي و ايجـاد مهـارت بـراي پاسخ دادن به پرسش ها و آزمون هاي گوناگون است. ايـن كتـاب هرگـز جانشـيني بـراي كتـاب درسـي و آموزش هاي ارزشمند معلّمان در كلاس نيست؛ اگر شايستگي آن را داشته باشد، در حكم مشاور و دوسـتي متواضع است كه اميد آن دارد به هنگام ضرورت مورد استفاده قرار گيرد تا شايد گرِهـي گشـوده گـردد و مشكلي آسان شود و ديگر هيچ. در اين كتاب واژگان مهم هر درس با معني آن ها ارائه شده و هم خـانواده ي بعضـي از واژگـان كـه اهميـت املايي يا معنايي ويژهاي دارند، مطرح شده و همچنين برخي مفاهيم كه نيـاز بـه اطّلاعـات پايـه دارد و در كتاب درسي نيامده، اما مكمل دريافت درس است، بيان شده است. به پرسش هايي كـه بـر اسـاس مفـاهيم كتاب درسي طرّاحي شده اند، در بخش «پاسخ به پرسش ها» در انتهاي كتاب پاسخ داده شده است. در پايان هر فصل پرسش هاي چهارگزينه اي آورده شده كه پاسخنامه ي آن ها در انتهاي كتاب آمده است. خرید کتاب (فارسی هفتم - متوسطه 1 - آدم برفی) که توسط مولفین انتشارات واله تالیف و در این انتشارات به چاپ رسیده و کتاب های دیگر ناشران کمک آموزشی با تخفیف های ویژه در سایت فروش اینترنتی کتاب و نوشت افزار (لوازم التحریر) عشق کتاب. از مشکلاتی که خرید کتاب از کتابفروشی داره، اتلاف وقت و هزینه زیاده با خرید از کتاب فروشی باید کتاب رو با مبلغ مشخص شده روی کتاب خرید کنید، بدون تخفیف، در صورتی که از سایت عشق کتاب می تونید با تخفیف های ویژه کتاب مورد نظرتون رو تهیه کنید.
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما