در حال بارگذاری...
واله اجتماعی 6 ششم ابتدایی آدم برفی
واله اجتماعی 6 ششم ابتدایی آدم برفی
نویسنده: محمد بهرامی ، بهناز زحمتکش
سال انتشار: 1395
ناشر:‌ واله
سال تحصیلی:‌ ششم ابتدایی
نویسنده:‌ محمد بهرامی ، بهناز زحمتکش
دسته بندی: تمرین و آموزش
نام درس: اجتماعی
تعداد صفحات:‌ 207
سال انتشار:‌ 1395
در اين كتاب دانش آموز از كتاب درسي دور نمي ماند و در قسمت سؤالات بند به بند توجه دقيق آنان به بند بند متون درسي و تصاوير كتاب جلب شده و با پيدا كردن پاسخ در متن، موجبات تثبيت آموخته ها فراهم مي شود و به ايجاد مهارت درك سؤال و يافتن پاسـخ مناسـب نيز دست مي يابد. در قسمت ويژه كتاب، دانش آموزان مي توانند با داشتن سؤالات، دانسته هـا و آموختـه هـاي خـود را بـا روش پرسش از خود، پرسش توسط همكلاسي ها يا اعضاي خانواده، مورد ارزيابي قرار دهند. در سؤالات چندگزينه اي، جاي خالي، درست نادرست، من چيستم و من كيستم و وصل كردني سـعي شـده پـس از پاسخگويي به سوالات تشريحي دانش آموز هم با سؤالات مختلف و كـاربردي آشـنا شـود و هـم ارزيـابي كامـلتـري از دانسته هاي خود داشته باشد. در فعاليت هاي ويژه و تكميلي فصل توجه دانش آموز به اهداف نگرشي درس معطوف شده و با توجه بـه هـر فـصل از رفتارهاي خويش خودارزيابي داشته و به نقاط ضعف و قوت خود در رفتارهـاي مناسـب اجتمـاعي پـي ببـرد. باشـد كـه اينگونه به سوي هدفي متعالي تر يعني پرورش انسان ها و شهرونداني وظيفه شناس حركت كنيم. با آوردن معاني اصطلاحات و كلماتي كه به نظر مي رسيد ممكن است براي برخي دانش آمـوزان ناآشـنا باشـد بـه درك بهتر بعضي از كلمات و جملات آنان را ياري داده اند. خرید کتاب (اجتماعی ششم ابتدایی آدم برفی) که توسط مولفین انتشارات واله تالیف و در این انتشارات به چاپ رسیده و کتاب های دیگر ناشران کمک آموزشی با تخفیف های ویژه در سایت فروش اینترنتی کتاب و نوشت افزار (لوازم التحریر) عشق کتاب. از مشکلاتی که خرید کتاب از کتابفروشی داره، اتلاف وقت و هزینه زیاده با خرید از کتاب فروشی باید کتاب رو با مبلغ مشخص شده روی کتاب خرید کنید، بدون تخفیف، در صورتی که از سایت عشق کتاب می تونید با تخفیف های ویژه کتاب مورد نظرتون رو تهیه کنید.
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما