در حال بارگذاری...
فائق گسسته و جبرواحتمال
فائق گسسته و جبرواحتمال
نویسنده: عزت الله مشفق ، حمیدرضا پور اشرفی
سال انتشار: 1395
ناشر:‌ اندیشه فائق
سال تحصیلی:‌ کنکور
نویسنده:‌ عزت الله مشفق ، حمیدرضا پور اشرفی
دسته بندی: کار و تست
نام درس: جبر و احتمال و گسسته
تعداد صفحات:‌ 312
سال انتشار:‌ 1395
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما