در حال بارگذاری...
گاج پرسمان آمار و مدل سازی
نویسنده: سعید شیعی
سال انتشار: 1395
ناشر:‌ گاج
سال تحصیلی:‌ دهم مشترک
نویسنده:‌ سعید شیعی
دسته بندی: پرسمان
نام درس: آمار و مدل سازی
تعداد صفحات:‌ 100
سال انتشار:‌ 1395
عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما