در حال بارگذاری...
مبتکران فیزیک هالیدی جلد اول مکانیک ویرایش 11
مبتکران فیزیک هالیدی جلد اول مکانیک ویرایش 11
نویسنده: دیوید هالیدی ، رابرت رزنیک ، جرل واکر
سال انتشار: 1400
ناشر:‌ مبتکران
سال تحصیلی:‌ مشترک مقاطع
نویسنده:‌ دیوید هالیدی ، رابرت رزنیک ، جرل واکر
دسته بندی: متفرقه
نام درس: فیزیک
تعداد صفحات:‌ 399
سال انتشار:‌ 1400

فیزیک هالیدی جلد 1 مکانیک ویرایش 11 توسط انتشارات مبتکران و تألیف دیوید هالیدی- رابرت رزنیک- جرل واکر در 662 صفحه منتشر شده است.این کتاب شامل 13 فصل می باشد. · اندازه گیری· حرکت در طول خط راست· بردارها· حرکت های دو بعدی و سه بعدی· نیرو و حرکت1· نیرو و حرکت2· انرژی جنبشی و کار· انرژی پتانسیل و بایستگی انرژی· مرکز جرم و تکانه خطی· دوران· غلتش، گشتاور نیرو و تکانه زاویه ای· تعادل و کشسانی· گرانشمسئله ها بر پایه ی ترتیب بخش های هر فصل دسته بندی شده اند در سمت راست شماره ی هر مسئله یک دو یا سه (*) گذاشته شده است که درجه ی دشواری حل مسئله را نشان می دهد. پاسخ های مسئله های با شماره ی فرد در پایان کتاب آمده اند.این مسئله ها ترتیب مشخصی ندارد و دانشجو خود باید تشخیص دهد که هر مسئله را با استفاده کردن از مطالب و مفاهیم مطرح شده در کدام بخش می تواند حل کند.این نکته ها توجه دانشجو را به مفاهیم اساسی مربوط به ریشه ی حل مسئله ی نمونه جلب می کنند. در این نکته ها روشی به کار برده شده است که برای حل کردن بسیاری از مسئله های دیگر آمادگی لازم را فراهم می کند،این قسمت چکیده ای از مطالب فصل و شامل مفاهیم اصلی است خواندن این بخش دانشجو را از مطالعه ی عمیق و دقیق محتویات فصل بی نیاز نمی کند پرسش ها این قسمت به درک مطلب و توانایی استدلال نیاز دارد و پاسخ ها اغلب تشریحی هستندپاسخ های پرسش های با شماره ی فرد در پایان کتاب آمده اند.

عشق کتاب ()

() ()


محصولات مرتبط با انتخاب شما